ქართული საიტები


myvideo.ge

vitube.ge

intermedia.ge

video.boom.ge

funny.ge

უცხოური საიტები


rutube.ru

videoon.net

myvi.ru

zoomby.ru

yandex.ru

youtube.com

liveleak.com

videobash.com

stupidvideos.com

blinkx.com